quality

Triết lý kinh doanh

Hoạt động trong thế kỷ 21 đầy biến đổi, nếu công ty chỉ đơn thuần có quy mô lớn thì vẫn khó để tồn tại.

Đồng thời, ngay cả với tập đoàn các nhà chuyên môn, nếu tổ chức cứng nhắc thì cũng khó tồn tại.

Công ty chúng tôi hướng tới hình ảnh một công ty cùng với đội ngũ nhân viên đầy nhiệt tình, đáp ứng một cách mềm dẻo với tinh thần tiến bộ nhằm đáp ứng một cách chi tiết các yêu cầu của khách hàng, đồng thời có thể cống hiến cho công ty.

* Người sống sót không phải là do sức mạnh, cũng không phải là do khôn ngoan. Biết cách đáp ứng với sự thay đổi là yếu tố để tồn tại. (Thuyết tiến hóa của Darwin)

Quy cách chất lượng

Phương châm chất lượng

Công ty chúng tôi quan niệm “Kinh doanh làm thỏa mãn khách hàng” thông qua gia công nhựa và kinh doanh các sản phẩm nhựa như các linh kiện dùng trong công nghiệp, để có thể cung cấp cho khách hàng những sản phẩm đáp ứng nhu cầu của khách hàng một cách đúng lúc, chúng tôi hội tụ đủ nguồn tài nguyên kinh doanh cần thiết và đội ngũ nhân viên tinh nhuệ.

Mục tiêu chất lượng

1. Nâng cao dịch vụ (Q.C.D) tới khách hàng.

2. Thúc đẩy cải tiến nghiệp vụ.

 

Để đạt được phương châm và mục tiêu chất lượng, công ty tiến hành các hoạt động dưới đây:

1. Thực hiện cải tiến liên tục tính hiệu quả của hệ thống quản lý chất lượng và đáp ứng các mục được yêu cầu.

2. Cán bộ phụ trách phòng ban tiếp nhận phương châm chất lượng, mục tiêu chất lượng, xây dựng và thực hiện “Kế hoạch hoạt động mục tiêu chất lượng” thể hiện rõ mục tiêu và phương thức thực hiện trong phòng ban.

3. Mục tiêu chất lượng được thiết lập từng năm và có điều chỉnh khi cần thiết.

4. Phương châm chất lượng được đưa tới toàn bộ các phòng ban, phân phát thẻ ghi rõ phương châm này và thực hiện truyền đạt phương châm chất lượng để mọi người đều hiểu thấu đáo.

5. Để duy trì tính phù hợp của phương châm chất lượng, định kỳ mỗi năm một lần (cuối năm) sẽ thực hiện xem xét lại phương châm chất lượng. Khi xác định là cần thiết, sẽ thực hiện xem xét lại ngay khi cần.

Công ty mẹ tại Nhật đạt năm 2003 Công ty tại Việt Nam (SIV) đạt ISO9001 vào năm 2012

 

Cải cách

Năm 1968 Thành lập trụ sở chính “Công ty cổ phần công nghiệp há học Sanshin” và nhà máy tại Nhật 
Năm 1975 Thành lập bộ phận khuôn đúc
Năm 1987 Xây dựng nhà máy số 2
Năm 1999 Bộ phận khuôn đúc tách ra độc lập- Thành lập “Khuôn đúc Sanshin”
Năm 2003 Nhận chứng chỉ ISO9001
Năm 2010 Thành lập công ty con tại Việt Nam
Năm 2012 Nhận chứng chỉ ISO9001-14001 tại Việt Nam (SIV)